Latest Updates / stay connected

Shrividya Energy Vaastu, Vastukar, vastukar Tapasya Kashyap, Numerologist , Numerologist Tapasya Kashyap, Spiritual Power transformation

मी ठाणेकर बोलते......... मी एक ठाणेकर आहे. सध्यातरी ठाणेच आमचे गाव, ठाणेच आमचे माहेरघर.

मी ठाणेकर बोलते...............
subject Read More

by Admin, 22nd May, 2020


Shrividya Energy Vaastu, shrividya, shrividya specialist, numerologist,  astrologer

ठाणेकर आणि मुंबईकर ह्यांना त्यांच्या काळजी प्रीत्यर्त....

गर्दी काही संपत नाही.................
subject Read More

by Admin, 12th May, 2020

Shrividya Energy Vaastu, shrividya, shrividya specialist, numerologist,  astrologer


Shrividya Energy Vaastu, Astrologer , horoscope astrology, numerology, vastu consultant, thane

एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत.

हे व्रत जो मनापासून करेल त्याच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होतील.....
subject Read More

by Admin, 10th May, 2020


Shrividya Energy Vaastu, तपस्या कश्यप,  संख्याशास्त्रज्ञ तपस्या कश्यप, ज्योतिषी, संख्याशास्त्रज्ञ, ज्योतिषीतपस्या कश्यप

कवीयत्री तपस्या कश्यप लेखनीतुन आईसाठी

आईची माया, देई मातृत्व फुलवाया बाळाला जवळी घेऊनि , त्यावर फुंकर घालाया......................
subject Read More

by Admin, 10th May, 2020

Shrividya Energy Vaastu, तपस्या कश्यप,  संख्याशास्त्रज्ञ तपस्या कश्यप, ज्योतिषी, संख्याशास्त्रज्ञ, ज्योतिषीतपस्या कश्यप


Get in Touch

IN

Shrividya Energy Vaastu

01 Suraj plaza near Himdhara Society, Shreenagar Wagale Estate, 400604 Thane Maharashtra

Hours : Mon - Sat 10:30AM - 06:30PM

Contact Us Now

+917039140666


shrividya006@gmail.com
Category : Astrologer

Write to Us


Write to Us
Missing Planets In Life
Pranic Healing
Mobile Number Positivity
Positive Energy In Body
Name Energy
Vastu Energy
Partnership
Pitrudevta Support
Numerology
Astrologer
Vastu Expert
see more